Ngôn ngữ

Công ty TNHH Tư vấn FSA Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn FSA Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn FSA Việt Nam cung cấp các dịch vụ: 1. Tư vấn tài chính doanh nghiệp:  - Tư vấn huy động vốn, phát hành tăng vốn...

Giới thiệu nhà tuyển dụng


Công ty TNHH Tư vấn FSA Việt Nam cung cấp các dịch vụ:

1. Tư vấn tài chính doanh nghiệp:

 - Tư vấn huy động vốn, phát hành tăng vốn chủ, vay vốn

 - Tái cấu trúc tài chính, lành mạnh tài chính doanh nghiệp

 - Mua bán sáp nhập công ty

 - Tư vấn lập dự án, thẩm định tài chính dự án

 - Tư vấn chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán

2. Tư vấn tài chính cá nhân/Hộ gia đình:

 - Hoạch định giải pháp tài chính cho cá nhân/Hộ gia đình, phân bổ tài sản tiết kiệm/đầu tư

 - Cung cấp giải pháp tài chính: vay, gửi tiết kiệm lãi suất cao, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, đầu tư chứng khoán, đầu tư BĐS

Công việc đã đăng

Tuyển 25 cộng tác viên giới thiệu khách hàng đầu tư chứng khoán Sales - Bán Hàng Giao Tiếp

0 VNĐ | Ngành nghề: Chứng khoán / BĐS | 23:16 24/01/2018

Tuyển 25 cộng tác viên giới thiệu khách hàng đầu tư BĐS Sales - Bán Hàng Chăm Sóc Khách Hàng Giao Tiếp

0 VNĐ | Ngành nghề: Chứng khoán / BĐS | 23:17 24/01/2018

Tuyển cộng tác viên giới thiệu khách hàng doanh nghiệp (số lượng nhiều) Sales - Bán Hàng Giao Tiếp

0 VNĐ | Ngành nghề: Ngân hàng/Tài chính/Đầu tư | 23:16 24/01/2018

Bình luận

Bình luận Facebook

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện: Chưa cập nhật
Số điện thoại: 0985760535
Email người đại diện: cskh.fsa@gmail.com

Kỹ năng yêu cầu

Đã đánh giá

congtacvien.com.vn@gmail.com đã đánh giá Công ty TNHH Tư vấn FSA Việt Nam
0 1 2 3 4

Địa chỉ

Quận Cầu Giấy, Hà Nội