Ngôn ngữ

Phương Nam Book

Phương Nam Book

Chưa cập nhật

0 | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật

Giới thiệu nhà tuyển dụng

Chưa cập nhật

Công việc đã đăng

Tuyển Dụng CTV Part-time: Biên Tập, Dịch Thuật, Marketing 2018 Marketing Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch, Truyền hình/Truyền thông/Báo chí, Internet/Online Media, Marketing/Quảng cáo | 13:48 18/03/2018

Bình luận

Bình luận Facebook

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện: Chưa cập nhật
Số điện thoại: Chưa cập nhật
Email người đại diện: info@phuongnambook.com.vn

Kỹ năng yêu cầu

Đã đánh giá

Địa chỉ

Lầu 1, 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Hồ Chí Minh