Ngôn ngữ

Trung Tâm Đào Tạo Bóng Rổ Bằng Tiếng Anh E-BALLS

Trung Tâm Đào Tạo Bóng Rổ Bằng Tiếng Anh E-BALLS

E-balls là khoá bóng rổ bằng Tiếng Anh cho trẻ từ 5-16 tuổi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. E-balls là một khoá học bóng rổ rất hữu...

0 | 01689844440 | Chưa cập nhật

Giới thiệu nhà tuyển dụng

E-balls là khoá bóng rổ bằng Tiếng Anh cho trẻ từ 5-16 tuổi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. E-balls là một khoá học bóng rổ rất hữu ích cho các bé, không chỉ giúp các bé phát triển chiều cao qua những bài tập mà còn tạo được một môi trường giao tiếp tiếng anh, giúp bé tự tin và cởi mở hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.

Công việc đã đăng

Trung Tâm Đào Tạo Bóng Rổ Bằng Tiếng Anh E-BALLS Tuyển Dụng Trợ Giảng Part-time Tiếng Anh Giao Tiếp

0 VNĐ | Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo | 20:59 02/05/2018

Bình luận

Bình luận Facebook

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện: EBalls
Số điện thoại: 01689844440
Email người đại diện: vtdxtm@gmail.com

Kỹ năng yêu cầu

Đã đánh giá