Ngôn ngữ

NGÀNH NGHỀ
  • Xem thêm

ĐỊA ĐIỂM
  • Xem thêm

KỸ NĂNG
  • Xem thêm

18 công việc tìm thấy trong 0.037131951 giâyFreelance biên dịch Anh – Việt

Công ty TNHH Hansem Vietnam

Toàn Quốc

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch | 20:51 22/03/2018

Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch

Tuyển Dụng CTV Dịch Sách Tiếng Anh, Tiếng Nhật

1980 Books

Toàn Quốc

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch, Giáo dục/Đào tạo | 18:13 03/05/2018

Đánh máy - vi tính văn phòng Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch

Tuyển dụng Cộng tác viên Viết Nội Dung

VNP Group

Hà Nội

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch, Internet/Online Media | 21:46 29/03/2018

Viết bài - Biên phiên dịch

Tuyển CTV viết cho trang Tin Công nghệ

Thế Giới Di Động

Hồ Chí Minh

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch, Internet/Online Media | 00:08 27/03/2018

Viết bài - Biên phiên dịch

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Các Tiếng

Công Ty Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

Toàn Quốc

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch | 22:06 06/05/2018

Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Biên Dịch Part-Time

Công Ty Dịch Thuật Chuyên Nghiệp 123

Toàn Quốc

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch | 18:08 13/04/2018

Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch

Cộng Tác Viên Phiên Dịch Các Tiếng

Công Ty Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

Toàn Quốc

0 VNĐ | Ngành nghề: Biên phiên dịch | 22:06 06/05/2018

Tiếng Anh Viết bài - Biên phiên dịch